Objectius i camps d’ aplicació

blog 3

 

 

Els objectius és plantegen partint de les característiques de la persona que rebrà el tractament. Es tenen en compte la seva història sonora, la seva cultura, gustos i les seves possibilitats físiques, cognitives i comunicacionals. També s’estudien les característiques de la patologia i de quina forma afecta a la persona en el seu dia a dia.

 

La Musicoteràpia s’utilitza per: estimular la comunicació verbal i no verbal, afavorir la socialització, reforçar la concentració i l’atenció, activar la memòria a curt i llarg termini, ajudar amb l’expressió de les emocions, desenvolupar la motricitat fina i gruixuda, augmentar la coordinació, implementa r la intersubjectivitat i despertar la creativitat.

 

 La Musicoteràpia no és una teràpia alternativa, no guareix i no és una cosa màgica. És una disciplina amb fonaments científics que contribueix al desenvolupament del potencial de l’individu i ajuda a millorar la  qualitat de vida.

 

 Els camps d’aplicació són molt amplis:

 

 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • TCE
 • Paràlisi cerebral
 • TGD
 • TDAH
 • Síndrome de Down
 • Trastorns del llenguatge
 • Dèficits sensorials (sordesa, ceguesa)
 • Trastorns neurològics (Alzheimer, Parkinson)
 • Fibromialgia 
 • Rehabilitació social
 • Estimulació durant l’embaràs
 • Estimulació primerenca

Entre d’altres