Eines de treball

Les eines utilitzades pel Musicoterapeuta entren en la planificació del recorregut terapèutic, i seran triades d’ acord amb els objectius a treballar, a les característiques personals del destinatari i del problema a tractar. Les sessions busquen fomentar la participació activa de la persona i estimular la seva iniciativa. En suma el pacient és la part activa i creativa del procés terapèutic, acompanyat pel terapeuta, que està preparat per respondre als estímuls adequats.

 

El cos  és l’ element més important que s’utilitza per entrar en contacte amb l’altre, tant el del Musicoterapeuta, com del destinatari. El cos és un instrument musical que ofereix una increïble gamma de sons, tant a nivell melòdic com a rítmic. Mitjançant el cos explorem l’espai que ens envolta, definim els límits amb el món extern i comuniquem el nostre estat d’ànim. Per aquesta raó observar e interpretar el llenguatge corporal i la proxèmica és una de les tasques fonamentals del Musicoterapeuta.  Dins del cos la veu cobra fonamental importància en l’expressió de necessitats i sentiments, a través de les variacions del timbre, de l’altura i de la intensitat.

 

La dansa i el lliure moviment corporal, són algunes de  les activitats que es realitzen durant les sessions, i que afavoreixen, entre altres coses, l’expressió dels estats d’ànim.

 

Els instruments musicals mai falten a una sessió de Musicoteràpia:  instruments de petita i gran percussió, de cordes, de vent, teclats, clàssics, ètnics o fets amb materials d’un sol ús. No fan falta coneixements musicals per tocar-los: serà l’instint i la curiositat que guiaran a l’executor, el qual tindrà llibertat d’explorar l’objecte sonor a la seva manera.  El Musicoterapeuta observarà com toca l’instrument, quin li agrada més, com reacciona als diferents sons, i transformarà tot això en un recurs per potenciar les possibilitats de comunicació i afavorir la relació de la persona amb ella mateixa i amb el món que l’envolta. 

 

 

Algunos de los instrumentos que utilizo en las sesiones.

Alguns dels instruments que utilitzo en les sessions.

 

 

Les cançons són una altra eina fonamental en Musicoteràpia. Es treballa principalment amb les que li agraden al participant, que són significatives per a ell i que pertanyen a la seva història sonora. Per això,  abans de començar el procés terapèutic, es confecciona una fitxa musicoterapeutica, que resumeix els gustos musicals i sonors del destinatari/a, les seves aversions i la seva història sonora. Així mateix es creen cançons en el moment, amb música i paraules que sorgeixen de la interacció entre terapeuta-pacient.

 

L’audició de música seleccionada és una tècnica que  s’utilitza en Musicoteràpia passiva. El Musicoterapeuta tria temes musicals que responen als gustos del pacient, o que tenen una estructura melòdica/rítmica/harmònica adequada als objectius plantejats.