Què pot trobar en aquesta pàgina

Comunicació Sonora vol contribuir a la difusió de la Musicoterapia, donant a conèixer la seva eficàcia i fomentant la seva utilització en l’àmbit educatiu, clínic i social. Al mateix temps vull promoure el treball que realitzo a Palma de Mallorca, i el treball que molts companys Musicoterapeutas realitzen en altres llocs d’Espanya.

 

El nom “Comunicació Sonora” sorgeix de la meva passió per  dos dels elements bàsics de  la Musicoterapia: la comunicació i la música.  

 

Comunicació i música

Segons el primer axioma de la comunicació “És impossible no comunicar-se”, i, per tant, la comunicació no-verbal està present en tots els éssers humans, independentment del seu estat. Impulsar la comunicació ajuda, a més a més, a mantenir i potenciar aquelles capacitats que queden intactes en la persona. És amb elles amb les quals treballo a través de la Musicoterapia, per així afavorir l’ampliació del potencial personal i les possibilitats de comunicació amb l’entorn.

La música i la comunicació han estat vinculades des del començament de la civilització. Molts estudis han demostrat que executar música afavoreix la plasticitat neuronal, i s’ha comprovat que té una funció facilitadora en l’adquisició de les habilitats comunicatives i en la rehabilitació del llenguatge. La música a més desperta la creativitat i afavoreix la catarsi de les emocions.

 

 Aquesta pàgina és una invitació per a descobrir que és la Musicoterapia i com pot millorar la pròpia qualitat de vida i la dels seus familiars. 

 

Aquí podrà trobar articles i notícies relacionats amb la Musicoterapia. A més podrà estar informat sobre recerques, projectes, esdeveniments, tallers i congressos de Musicoterapia, a Espanya i en altres parts del món.

 

Al mateix temps m’agradaria que aquesta pàgina es converteixi en un espai per a l’intercanvi d’idees, de suggeriments i d’experiències entre professionals de la Musicoterapia,  perquè aquesta professió s’enriqueix mitjançant les vivències del dia a dia, i es reforça a través de compartir el treball de cadascun.